[ JD's hjemmeside ] [ E-post til Jesper Dybdal ]           (Siden senest ændret 2010-04-18)

Bridgelovene og turneringsledelse

Advarsel

En hel del af materialet på denne side er forældet!

Fanebladet ReglerDBf's webside bør have gældende information.

Indhold

 

Artikler om spillereglerne

Nye regler om brug af meldekasser fra 1. september 2001.

Værd at vide om bridgelovene - en DBF-folder for spillere og turneringsledere.

FTL-nyt - Danmarks Bridgeforbunds turneringskomités tidsskrift for forbundsturneringsledere.

EBL's TL-kursus i Tabiano - kursusmateriale fra EBL's internationale turneringslederkursus i Tabiano 2001. Det vil muligvis senere blive redigeret og/eller oversat og/eller flyttet til DBF's websider.

Suggested Changes in the Laws - DBF's ændringsforslag til næste udgave af bridgelovene (som dengang forventede i 2005, nu måske 2007).

Udtalelser om lovfortolkning i mødereferater fra WBF's lovkommission: tekstformat, MS Word-format.

 

Bridgelovene og turneringsreglementet

Niels Wendell Pedersen har redigeret WWW-udgaver af lovene og turneringsreglementet:

De internationale love for turneringsbridge 1997 - spillets regler på dansk.
The Laws of Duplicate Contract Bridge 1997 - spillets regler på engelsk.

DBF's turneringsreglement - klubhåndbogens kapitel 6 indeholdende DBF's særlige turneringsbestemmelser.

Hent filerne med de internationale love. Pak denne zip-fil ud i et nyt katalog (brug fx WinZip eller "pkunzip love97.zip"), åbn filen "index.htm" i webbrowseren og lav et bogmærke til den - så har du adgang til lovene også når du ikke er forbundet til Internettet.

 

DBF's appelkomités appeller

Danske appeller fra og med 1998 - Offentliggjorte appeller fra DBF's appelkomité fra og med sæsonen 1998-1999.

Danske appeller 1994-1998 - Ib Axelsens samling af DBF's appelkomités appeller fra sæsonerne 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, og 1997-1998. Denne fil er en selv-udpakkende exe-fil. Lav et nyt katalog til programmet, anbring denne fil (app.exe) dér og udfør den; så genererer den programfilen appeller.exe og en datafil. Brug appeller.exe til at læse appellerne (det er et DOS-program som også kan køre under Windows 95/98/NT).

 

Links til andre sider om lovfortolkning og turneringsledelse


[ Begyndelsen af denne side ] [ JD's hjemmeside ]