[ JD's hjemmeside ] [ E-post til Jesper Dybdal ]           (Siden senest ændret 2001-12-22)

Niels og Jespers systemaftaler

Indhold

Systemkort

Dette systemkort er fremstillet ved hjælp af Lee Edwards' Convention Card Editor.

Vores systemkort beskrives af denne inddatafil til programmet.

Referencer til papirmateriale

Indtil videre beskrives noget af systemet ved reference til diverse papirmateriale:
[SystKonv]
Bridgesystemer og -konventioner, Lars Blakset, 1989.
[Crowhurst]
Precision Bidding in Acol, Eric Crowhurst 1974, ISBN 0 7207 1488 5.
[Trelde]
Treldespørgemeldinger, Steffen Steen Møller, udateret særtryk af Dansk Bridge.
[Redningsbæltet]
Redningsbæltet, 1987-11-26, samt Redningsbæltet, ændringer i forhold til 87-11-26, en del af Jens og Jespers gamle system.
[JJSystem]
Systemaftale, 1990-06-26, en del af Jens og Jespers gamle system.

Åbning 1 i farve

Firfarver nedefra, 5-farveåbninger i spar. Med 4=3=3=3 og 15-19 åbnes 1kl (alert).

Også med marmic-hænder åbnes laveste 4-farve. Når makker så svarer i ens sorte singleton: meld ut med 15+, genmeld 4-farven (alert) med højst 14.

Svar:

1ma - 2ut:
Steens 2ut som beskrevet i [SystKonv] s. 63-64 og i [JJSystem] pkt. 7a.
1ma - dobbeltspring:
Renoncesplinter som beskrevet i [SystKonv] s. 62-63 og i [JJSystem] pkt. 7b.
Spring i ny farve:
Se særligt afsnit nedenfor.
1mi - 4mi:
Spærrebetonet støtte. (4mi er generelt oftest krav, men ikke lige her).
1mi - dobbeltspring:
Trelde. Også efter indmelding.
Splinter i øvrigt: Se [JJSystem] pkt. 7c.

Svarers spring i ny farve

Spring i ny farve er UK, og viser én af følgende: Det er tilladt at springe i situationer hvor man først efter åbners genmelding vælger mellem de to muligheder. Fx (fra HCØ 2001-09-06) med sp EKDB74 hj K10x ru E87 kl 3 efter makkers 1hj-åbning.

Åbners anden melding er naturlig, dog uden at revers eller sans viser tillæg. Sans viser ikke nødvendigvis helt jævn fordeling. Hvis åbner har en god 5-farve og der er flere naturlige valgmuligheder bør det tilstræbes at få vist 5-farven aht. til hænder à la den ovenfor.

Svarers anden melding fastlægger trumffarven eksplicit; eller implicit ved at melde andet end åbningsfarven og springfarven - og det er samtidig en Trelde. Implicit fastlæggelse som følger:

Det sidste punkt ovenfor bør få svarer til at vælge Steens i stedet for springsvar hvis der er åbnet 1sp og svarer har primærstøtte med en god hjerterfarve og er så stærk at det ikke er acceptabelt at fastlægge trumffarven ved meldeforløbet 1sp - 3hj - ? - 4sp (som jo ikke er krav).

Genmelding i sans

Genmelding 1ut uden spring viser 15-17 og må ikke springe major-4-farver over. Herefter spilles xy-sans. Genmelding 1ut må godt vælges frem for genmelding af åbningsfarven på 5431- og 5422-hænder med højere firfarve og ikke reversstyrke. Svarer skal derfor være forberedt på at 1ut-genmelderen kan have singleton i svarers farve.

Genmelding med spring til 2ut viser en jævn hånd med 18-19 og må godt springe major-4-farver over. Melding af oversprungen major-4-farve er herefter 4+-farve og UK.

Genmelding 2ut uden spring er rundekrav, 15-19 (jævn?) . Enten 15-17 eller en stærkere sanshånd der har mere at vise og derfor ikke ønsker at melde 3ut. 1x - 2mi - 2ut - 3mi er derefter eneste ikke-kravmelding.

Genmelding med (enkelt-)spring til 3ut viser en jævn hånd med 18-19 der ikke har mere fordeling at vise.

Åbning 1ut

1ut viser 12-14, jævn hånd, ingen ma-5-farve.

Svar:

Generelt: udgangskrav med visning af en minorfarve er altid mindst svagt sleminvit.

2kl:
Non-forcing Stayman.
Efter Stayman er
2ma:
signoff,
2ut:
signoff,
3mi:
invit baseret på 6-farve med to tophonnører og lidt sidestyrke.
3ma:
(hvor majorfarven ikke er en som åbner har vist 4-farve i) invit baseret på 5-farve og en skæv hånd uden interesse i at spille sans.
2ru/2hj/2sp/3kl:
Overføring til næste farve, viser ubetinget 5+-farve. Hvis svarer derefter melder ny farve er der vist 5-4 og udgangskrav. Åbner skal bryde overføringen med 4+-farve; pt. ingen særlig aftale om hvad forskellen på de forskellige overføringsbrud mellem 2fv og 3fv er. Hvis mellemhånden dobler overføringsmeldingen viser åbners accept af overføringen på to-trinnet præcis 3-farve, på højere niveau mindst 4-farve.
2ut:
Naturlig invit.
3ru:
Mindst invit med 5-5 i major.
3mi efter indmelding:
Naturligt, krav, 5+-fv. Åbner melder højere firfarver på vej til 3ut eller til at vise 3-kortstøtte.
3ma:
Naturligt, krav, 5+-fv. Bruges nok mest over indmeldinger. Åbner melder højere firfarver på vej til 3ut eller til at vise 3-kortstøtte.
4mi:
Spærrende.
Flugt:
Redningsbæltet med Snog-konventionen (efter 1ut - (p) - p - (D) skal åbner redoble (alert) med 5-farve i klør, passe (alert) ellers). Beskrevet i alle detaljer i [Redningsbæltet].
2ut efter indmelding:
Kræver 3 kl fra åbner. Ønske om at konkurrere i en bestemt farve på 3-trinnet. (Lebensohl; de stærke varianter af Lebensohl spiller vi pt. ikke.)

Åbning 2kl

2kl viser

Klør-varianten er krav til udgang eller 4kl.

Svar: 2ru relæ, 2ma svag med 5+farve for at stå overfor 20-21 jævne.

2kl - 2hj - 3hj er klørvarianten med sidefarve i hjerter, krav. Tilsvarende i spar.
2kl - 2hj - 4hj er signoff; enten jævn med så gode hjertere at man alligevel vil spille udgang eller en klørvariant hvor man vurderer at 4hj er sagen. Tilsvarende i spar.

2kl - 2ru/hj/sp - 4ru er Trelde med klør som trumf.

Åbning 2ru

2ru er multi med Acol 2-åbning i ruder, gerne med sidefarve, som stærk variant. Den stærke variant er krav til udgang eller 4ru.

Svar: Plauken. 2sp lover kun styrke til 3-trinnet, selv hvis åbner har maximum og hj.

Svarer kan ikke vise egen majorfarve på noget niveau.

2ru (2ma) D viser ønske om at konkurrere på tretrinnet hvis åbner har den anden major (og naturligvis straf hvis de insisterer på at spille i multifarven).

Åbning 2ma

Acol. Ny farve fra åbner er rundekrav.

To-farvede hænder er mindst 5-5 eller 6-4. I nødsfald måske 5-4 i major.

Åbners genmeldte farve er fastlagt som trumf. Hvis åbner viser to farver og svarer genmelder sin farve, er svarers farve trumf.

Svar:

"Negativt" betyder kun at man ikke har en hånd der fornuftigt kan vises ved et positivt svar; det kan sagtens være en temmelig stærk hånd med sværtviselige (ofte spredte) værdier.

2ma - negativt - 3ny - trelde er med åbners førstmeldte farve som trumf.

Åbning 2ut

22-23 jævne, kan indeholde 5-farve, også i major.

Svarsystem som beskrevet i [Crowhurst], s. 43 nederst - 52.

Slemkonventioner

Trelde som beskrevet i [Trelde], Blackwood-Morrow, cuebids (første- og andenkontroller mellem hinanden) fra begrænsede hænder.

XY-sans

Vi spiller XY-sans i meldeforløb af typen:

1x (hvad som helst) 1y (hvad som helst)
1ut (pas eller D) ?

(Eller skal vi droppe den hvis der dobles efter 1ut? I den situation kan man jo have brug for at stå i 2kl når x=kl.)

Nu viser svarers meldinger:

2kl:
invit eller ønske om at stå i 2ru. Åbner melder 2ru, svarer passer eller afgiver et bud som bedst muligt beskriver invithånden. Specialaftale: 2ut fra svarer viser nu længde i både x og y, dvs. støtte til x (4 hvis x=minor, 3 hvis x=hj) samt 5+ i y. Åbner vælger nu slutkontrakt.

2ru:
kunstigt, udgangskrav. Herefter melder begge parter fordelingsvisende indtil en trumf er fastlagt eller nogen melder ut. Fordeling vises strengt nedefra bortset fra specialaftale om 2ut fra åbner, som viser 4333 med firfarve i x og er obligatorisk med den fordeling.

2ut:
naturlig invit (dels er der ingen grund til at gå over 2kl i det tilfælde, dels har vi jo defineret en anden betydning af 2ut efter 2kl).

Mere detaljeret redegørelse for specialaftalerne om 2ut undervejs:
1x - 1y - 1ut - 2kl - 2ru - 2ut
(altså 2ut fra svarer når han skal beskrive sin invithånd): viser ekstralængde i både egen og makkers farve. Dvs. støtte til x (4 hvis x=minor, 3 hvis x=hj) samt 5+ i y.

Begrundelse: svarer har kun én melding til at vise egenskaber ved sin invithånd, og det er irriterende at skulle gætte hvilken af de to farver makker har brug for at vide at man har længde i.

1x - 1y - 1ut - 2ru - 2ut
(altså 2ut fra åbner som første XY-sans-melding efter makkers udgangskrav): viser 4333 med firfarve i x (med firfarve i spar har man åbnet 1kl og skal give plads til at finde sparfittet: meld 2hj hvis y=hj, 2sp hvis y=minor). Det er obligatorisk at melde 2ut hvis man har til det - som den eneste undtagelse fra reglen om at åbner afgiver den laveste naturlige melding.

Begrundelse: dels findes der hænder hvor åbner ellers ikke har nogen ærlig melding (3=3=3=4 og 1kl - 1ru - 1ut - 2ru), dels forøger det antallet af hænder hvor svarer kan se åbners præcise fordeling (fordi man oftest kan udelukke 4333 når der ikke er meldt 2ut).

[Det her hænger mere logisk sammen hvis man spiller 4-farve-åbninger i spar, men lad os bare se om ikke det går fint i praksis alligevel.]

Meldinger i defensiven

Simple indmeldinger

Når man støtter en simpel indmelding antager man at makker har 7 tabere.

Svar: USP (useful space principle):

USP bruges når en modstander har åbnet 1 i farve, én af os har foretaget en indmelding uden spring i farve, enten direkte oven på åbningen eller efter 2 passer, og modstanderen efter indmeldingen derefter har passet eller doblet.

Betydningen af bud i farve fra indmelders makker er så (eksemplificeret med 2.håndsindmeldinger, men det samme gælder efter 4.håndsindmeldinger):

Efter indmelding på 1-trækket: (1x) 1y (p/D) ?
Nu er farvemeldinger under 2x naturlige, rundekrav, typisk 5-farve, undtagelsesvis 4-farve.

Farvemeldinger fra 2x til 2(farven under y) er overføring til næste farve; 2(farven under y) viser konstruktiv støtte til præcis 2y, og de andre overføringer viser mindst 5-farve.

nx (n>=3) viser konstruktiv støtte til ny.

Efter indmelding på 2-trækket uden spring: (1x) 2y (p/D) ?
Nu er farvemeldinger under 2x naturlige, rundekrav, typisk 5-farve, undtagelsesvis 4-farve.

Farvemeldinger fra 2x til 3(farven under y) er overføring til næste farve; 3(farven under y) viser konstruktiv støtte til præcis 3y, og de andre overføringer viser mindst 5-farve. [Hvis y=kl er 3(farven under y) naturligvis 2sp.]

nx (n>=3) viser konstruktiv støtte til (n+1)y.

Konstruktiv støtte til mere end lavest muligt vises ved at melde modpartens farve på relevant niveau, således at det også giver en vis spærreeffekt (pt. ingen aftale om valg mellem flere modpart-farver).

Destruktiv støtte efter "loven" (med nogen hensyntagen til zonestilling/styrke).

Hvis hånden efter indmeldingen melder andet end pas/D dropper vi USP; så er modpartens farve konstruktiv støtte til det meldte niveau, andet er naturligt.

Ny farve med spring efter makkers indmelding er spær i egen farve.

Balancering

Efter (1fv) pas (pas) låner man generelt værdier svarende til en konge af makker når man indmelder i farve eller dobler.

Dobling af 1ut

Dobling af modpartens 1ut-åbning kræver modspilsstyrke svarende til mindst 15 hp. Dette gælder mod enhver 1ut-åbning visende mindst 12 hp. Vi har ingen aftale mod svagere 1ut-åbninger.

Modspil mod farve

1.-3.-5.-højeste, dog Combine (xx, xxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx) fra farver uden honnører (10 er en honnør).

Som hovedregel skal makker kalde/afvise efter åbningsudspil, dog markering (eller Lavinthal) når kald/afvisning er tydeligt irrelevant.

Senere i spillet spilles naturligt: højeste honnør fra sekvenser, (rest)markerende småkort.

Der markeres ikke i trumf: trumfekko viser interesse i en trumfning og 3+ trumfer.

Modspil mod sans

1.-3.-5.-højeste, dog Combine (xx, xxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx) fra farver uden honnører (10 er en honnør).

Som hovedregel skal makker kalde/afvise efter åbningsudspil, dog markering (eller Lavinthal) når kald/afvisning er tydeligt irrelevant - fx ofte når udspillet er et lille kort fra udspillers egen farve.

Senere i spillet spilles attitude/højeste honnør når man åbner en ny farve.

Indmelding 2ut

Indmeldingen 2ut viser mindst 5-5 i to umeldte farver (i 4. hånd dog 18-19 jævn).

Tentativ aftale om styrke: højst 7 tabere alene udenfor zonen, 6 tabere i lige zonestilling, 5 tabere alene i zonen.

Forsvar mod svage 2-åbninger

Modificeret Crowhurst:
D:
strafforslag,
2ut:
17+, rundekrav, vilkårlig fordeling som ikke vil strafdoble,
3kl:
begrænset oplysningsdobling (ca. 13-16), ikke krav.
Dette spiller vi i såvel 2. som 4. hånd.

Forsvar mod svage 3-åbninger

Crowhurst:
(3fv) 3ma:
naturlig,
(3fv) 3ut:
naturlig,
(3kl/hj/sp) D:
strafforslag,
(3ru) D:
oplysning,
(3kl) 3ru:
oplysnings"dobling",
(3ma) 4kl:
oplysnings"dobling".
Dette spiller vi i såvel 2. som 4. hånd.

Forsvar mod svage 4-åbninger

Dobler viser først og fremmest styrke og bør have en rimelig tolerance overfor at blive taget ud i en (højere) major på 4-trækket.

Ting vi nok skal aftale ved lejlighed


[ Begyndelsen af denne side ] [ JD's hjemmeside ]